สถิติจำนวนประชากรและครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง
 ประจำเดือนสิงหาคม 2566
ที่ หมู่ที่/ตำบล จำนวนครัวเรือน
(ครัวเรือน)
จำนวนประชากร
ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
1 หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า (บ้านสันป่าตองหลวง) 385 348 418 766
2 หมู่ที่ 2 ตำบลยุหว่า (บ้านกลาง) 106 68 80 148
3 หมู่ที่ 9 ตำบลยุหว่า (บ้านต้นผึ้ง) 132 70 89 159
4 หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า (บ้านสันป่าตอง) 665 398 439 837
5 หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า (บ้านมะจำโรง) 565 355 409 764
6 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งต้อม (บ้านช่างกระดาษ) 432 345 427 772
7 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งต้อม (บ้านป่าลาน) 96 105 128 233
8 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งต้อม (บ้านไร่) 391 246 316 562
9 หมู่ที่ 3 ตำบลมะขามหลวง (บ้านสันคะยอม) 54 45 40 85
10 คนทะเบียนบ้านกลาง ตำบลยุหว่า 1 0 0 0
รวม 2,827 1,980 2,346 4,326
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 160
เข้าชม เมื่อวาน 512
เข้าชม เดือนนี้ 512
เข้าชม เดือนก่อน 17,174
เข้าชม ปีนี้ 95,085
เข้าชม ปีก่อน 79,830