สถิติจำนวนประชากรและครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง
 ประจำเดือน พฤษภาคม 2567
ที่ หมู่ที่/ตำบล จำนวนครัวเรือน
(ครัวเรือน)
จำนวนประชากร
ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
1 หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า (บ้านสันป่าตองหลวง) 385 337 417 754
2 หมู่ที่ 2 ตำบลยุหว่า (บ้านกลาง) 106 74 81 155
3 หมู่ที่ 9 ตำบลยุหว่า (บ้านต้นผึ้ง) 132 68 84 152
4 หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า (บ้านสันป่าตอง) 665 378 434 812
5 หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า (บ้านมะจำโรง) 571 348 406 754
6 หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งต้อม (บ้านช่างกระดาษ) 435 338 420 758
7 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งต้อม (บ้านป่าลาน) 99 102 123 225
8 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งต้อม (บ้านไร่) 395 246 316 562
9 หมู่ที่ 3 ตำบลมะขามหลวง (บ้านสันคะยอม) 54 44 41 85
10 คนทะเบียนบ้านกลาง ตำบลยุหว่า 1 0 0 0
รวม 2,843 1,935 2,322 4,257
ข้อมูลประชากร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 381
เข้าชม เมื่อวาน 396
เข้าชม เดือนนี้ 8,358
เข้าชม เดือนก่อน 15,025
เข้าชม ปีนี้ 77,983
เข้าชม ปีก่อน 139,237