สถิติจำนวนผู้มาใช้บริการงานต่างๆ กองสาธารณสุขและสิ่่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่ 29 ก.พ. 2567 , อ่าน 423 ครั้ง

สถิติจำนวนผู้มาใช้บริการงานต่างๆ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสันป่าตอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ตุลาคม 2566 - กันยายน 2567)
เดือน/ปี

ขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรอง
การแจ้งจัดตั้งสถานที่
จำหน่ายอาหาร/
สะสมอาหาร

ขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การให้บริการน้ำดื่มเทศบาลตำบลสันป่าตอง การให้บริการเก็บขยะมูลฝอย หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลตำบลสันป่าตอง
Walk-in E-service Walk-in E-service Walk-in E-service Walk-in E-service Walk-in E-service
ตุลาคม 2566 1 0 1 0 204 0 1,050 0 41 0
พฤศจิกายน 2566 4 0 14 0 239 0 1,056 0 35 0
ธันวาคม 2566 22 0 42 0 211 0 1,067 0 41 0
มกราคม 2567 5 0 7 0 238 0 1,070 0 34 0
กุมภาพันธ์ 2567 0 0 5 0 200 0 1,072 0 29 0
มีนาคม 2567                    
เมษายน 2567                    
พฤษภาคม 2567                    
มิถุนายน 2567                    
กรกฎาคม 2567                    
สิงหาคม 2567                    
กันยายน 2567                    

 
เอกสารแนบ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 163
เข้าชม เมื่อวาน 487
เข้าชม เดือนนี้ 11,272
เข้าชม เดือนก่อน 15,441
เข้าชม ปีนี้ 65,872
เข้าชม ปีก่อน 139,237