สถิติการให้บริการงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
วันที่ 11 มี.ค. 2567 , อ่าน 423 ครั้ง

ข้อมูลสถิติผู้มาใช้บริการงานพัฒนาชุมชน
เทศบาลตำบลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ที่ เดือน/ปี งานเบี้ยยังชีพ งานบัตร
คนพิการ
งาน
เด็กแรกเกิด
งานสังคมสงเคราะห์
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ

สงเคราะห์ศพผู้สูงอายุ

ผู้ด้อยโอกาส ปรับปรุงที่อยู่อาศัย คนไร้ที่พึ่ง
walk-in E-service walk-in E-service walk-in E-service Walk-in E-service walk-in E-service walk-in E-service walk-in E-service walk-in E-service
1 ตุลาคม 2566 204 839 42 113 0 0 2 0 4 0 1 0 1 0 0 0
2 พฤศจิกายน 2566 202 838 36 113 0 0 1 0 5 0 2 0 1 0 0 0
3 ธันวาคม 2566 201 841 37 113 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 0 0
4 มกราคม 2567 201 846 35 112 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0
5 กุมภาพันธ์ 2567 198 846 34 111 3 0 2 0 3 0 0 0 1 0 0 0
6 มีนาคม 2567 195 853 32 115 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0
7 เมษายน 2567                                
8 พฤษภาคม 2567                                
9 มิถุนายน 2567                                
10 กรกฎาคม 2567                                
11 สิงหาคม 2567                                
12 กันยายน 2567                                
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 186
เข้าชม เมื่อวาน 487
เข้าชม เดือนนี้ 11,272
เข้าชม เดือนก่อน 15,441
เข้าชม ปีนี้ 65,872
เข้าชม ปีก่อน 139,237