ข้อมูลสถิืติการให้บริการประชาชนในงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน)
วันที่ 18 มี.ค. 2566 , อ่าน 109 ครั้ง

ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนในงานพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รอบ 6 เดือน) ประกอบด้วย 
1. เบี้ยยังชีพ
2. บัตรคนพิการ
3. เด็กแรกเกิด
4. สังคมสงเคราะห์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 324
เข้าชม เมื่อวาน 682
เข้าชม เดือนนี้ 1,194
เข้าชม เดือนก่อน 17,174
เข้าชม ปีนี้ 95,767
เข้าชม ปีก่อน 79,830