สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันป่าตองเปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎรในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 เมษายน 2567
วันที่ 12 เม.ย. 2567 , อ่าน 423 ครั้ง

สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลสันป่าตองเปิดให้บริการงานทะเบียนราษฎรตามที่กฎหมายกำหนดให้แจ้งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่ 12 - 16 เมษายน 2567 (เฉพาะการรับแจ้งการตาย) ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ด่วนที่สุด ที่ ชม 0018.1/ว9736 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2567
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 185
เข้าชม เมื่อวาน 487
เข้าชม เดือนนี้ 11,272
เข้าชม เดือนก่อน 15,441
เข้าชม ปีนี้ 65,872
เข้าชม ปีก่อน 139,237