การให้บริการของศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตร Call Center 1548
วันที่ 11 ส.ค. 2566 , อ่าน 515 ครั้ง

     กรมการปกครองได้จัดตั้งศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตร ทางโทรศัพท์หมายเลข 1548 วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ในการติดต่องานทะเบียนและบัตรโดยให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการติดต่องาน การจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลาในการดำเนินงาน ค่าธรรมเนียม ฯลฯ โดยให้บริการ 3 ช่องทาง คือ
     1. ช่องทางเว็บไซต์ Call Center 1548
     2. ช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ webmail.bora.dopa.go.th     
     3. ช่องทางโทรศัพท์หมายเลข 1548 จะมีระบบตอบรับอัตโนมัติในการตอบปัญหาทางทะเบียนและบัตร จำนวน 4 หมายเลข ดังนี้
         หมายเลข 1 เป็นการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร
         หมายเลข 2 เป็นการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับงานทะเบียนทั่วไป
         หมายเลข 3 เป็นการให้บริการข้อมูลงานทะเบียนบัตรประจำตัวประชาชน
         หมายเลข 4 เป็นการให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับการขอคัดสำเนาข้อมูลรายการทงทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเป็นภาษาอังกฤษ
         หมายเลข 0 ติดต่อสนทนากับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ โดยให้บริการ
                          
 วันเวลาราชการไม่หยุดพักกลางวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น.
                                นอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 16.31 – 07.59 น.

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 533
เข้าชม เมื่อวาน 625
เข้าชม เดือนนี้ 13,288
เข้าชม เดือนก่อน 15,148
เข้าชม ปีนี้ 98,061
เข้าชม ปีก่อน 139,237