การให้บริการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566
วันที่ 24 เม.ย. 2566 , อ่าน 40 ครั้ง

เทศบาลตำบลสันป่าตอง ได้ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566
ภายใต้โครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า"
ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีฯ
โดยให้บริการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เทศบาลตำบลสันป่าตอง
ระหว่างวันที่ 25 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2566 (ตามกำหนดการให้บริการตามแนบ)

เอกสารแนบ
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 128
เข้าชม เมื่อวาน 184
เข้าชม เดือนนี้ 6,457
เข้าชม เดือนก่อน 8,919
เข้าชม ปีนี้ 37,770
เข้าชม ปีก่อน 79,830