ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันป่าตอง เปิดรับสมัครเด็กนักเรียน โดยทำการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 04 ม.ค. 2566 , อ่าน 290 ครั้ง

 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันป่าตอง
เปิดรับสมัครเด็กนักเรียน โดยทำการคัดเลือกให้เข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2566 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัคร ดังต่อไปนี้
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เด็กที่สมัครต้องมีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตและนอกเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง
1.2 เด็กที่สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 2 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566
1.3 เด็กที่สมัครต้องเป็นเด็กที่มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ ที่ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
หลักฐานและเอกสารที่จะต้องนำมาในสมัคร
1 ใบสมัครของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว
2 ทะเบียนบ้านเด็ก บิดา มารดา (ฉบับจริง)
3 บัตรประชาชนของบิดา มารดา (ฉบับจริง)
4 สูติบัตร (ฉบับจริง)
5 ต้องนำเด็กมาแสดงตัวในวันยื่นใบสมัคร
6 สมุดบันทึกสุขภาพหรือใบรับรองแพทย์
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันป่าตอง
หรือ โทร 053-355270 ต่อ152 ในวันเวลาราชการ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 416
เข้าชม เมื่อวาน 580
เข้าชม เดือนนี้ 16,531
เข้าชม เดือนก่อน 17,314
เข้าชม ปีนี้ 93,930
เข้าชม ปีก่อน 79,830