ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าตอง เรื่อง การงดบริการเก็บขยะมูลฝอยในช่วงเทศกาลปีใหม่
วันที่ 28 ธ.ค. 2564 , อ่าน 33 ครั้ง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสันป่าตอง ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ ให้กับประชาชน ผู้รับบริการการจัดเก็บมูลฝอยภายในเขตเทศบาลฯ ทุกท่าน โดยงดบริการตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ถึง 2 มกราคม 2565 ทั้งสิ้น 3 วัน เนื่องจากสถานีขนถ่ายขยะตำบลท่าวังพร้าว หยุดทำการ ทั้งนี้จึงขอความร่วมมือมายังประชาชนทุกท่าน รวมถึงสถานประกอบกิจการต่างๆ ในการรวบรวมถุงดำหรือถังขยะไว้ภายในบ้านก่อนในช่วงวันหยุดดังกล่าว เพื่อป้องกันสภาพ           สิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ตามเส้นทางจัดเก็บขยะและป้องกันการคุ้ยเขี่ยขยะจากสัตว์ต่างๆ  ทั้งนี้เทศบาลฯจะกลับมาให้บริการเก็บขนอีกครั้งใน วันจันทร์ ที่ 3  มกราคม 2565 เป็นต้นไป 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 104
เข้าชม เมื่อวาน 235
เข้าชม เดือนนี้ 5,371
เข้าชม เดือนก่อน 6,595
เข้าชม ปีนี้ 5,371
เข้าชม ปีก่อน 46,325
เข้าสู่ระบบ