ประชาสัมพันธ์การรณรงค์พ่นสารเคมีกำจัดยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก
วันที่ 30 ก.ค. 2564 , อ่าน 420 ครั้ง

          ระหว่างเดือน พ.ค - ก.ค. ของทุกปี จากการเฝ้าระวังโรคและการรณรงค์สำรวจ
และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายของ อสม. พบว่ามีชุมชนที่มีร้อยละของครัวเรือนที่พบลูกน้ำยุงลาย (HI)
เกิน 10 หลายชุมชน ซึ่งจัดเป็นพื้นที่เสี่ยงสูงต่อโรคไข้เลือดออก

          ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันโรค เทศบาลตำบลสันป่าตอง จึงได้ดำเนินการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย
เพื่อลดความหนาแน่นของยุงลายให้น้อยลง ในชุมชนทั้ง 10 ชุมชน
ระหว่างวันที่ 2 - 7 สิงหาคม 2564 และระหว่างวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2564
รายละเอียดตามกำหนดการที่แนบมานี้
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 161
เข้าชม เมื่อวาน 487
เข้าชม เดือนนี้ 11,272
เข้าชม เดือนก่อน 15,441
เข้าชม ปีนี้ 65,872
เข้าชม ปีก่อน 139,237