ประชาสัมพันธ์ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งปัน พ.ศ.....
วันที่ 28 มิ.ย. 2564 , อ่าน 420 ครั้ง

เอกสารแนบ
รายละเอียดไฟล์ ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
ด้วยเทศบาลตำบลสันป่าตอง ได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมปกครองดำเนินการเป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในการนำหลักการของร่างกฎหมายว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งปันกัน พ.ศ.... ไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการร่างกฎหมายตามมตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.2562 และให้ส่งผลดำเนินการดังกล่าวให้สำนักงานกฤษฎีกาเพื่อประกอบการยกร่างกฎหมายดังกล่าวต่อไป เทศบาลตำบลสันป่าตอง จึงขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ร่วมแสดงความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการดำเนินงานขององค์กรที่ไม่แสวงหารายได้หรือกำไรมาแบ่งปันกัน พ.ศ....
314.27 KB ดาวน์โหลด
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 161
เข้าชม เมื่อวาน 487
เข้าชม เดือนนี้ 11,272
เข้าชม เดือนก่อน 15,441
เข้าชม ปีนี้ 65,872
เข้าชม ปีก่อน 139,237