ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ( ฉบับที่ 23 ) ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564
วันที่ 28 พ.ค. 2564 , อ่าน 420 ครั้ง

ด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) แจ้งว่า นายกรัฐมนตรีได้ลงนามในข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 23) ประกาศ ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2564 มีผลตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้าย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 159
เข้าชม เมื่อวาน 487
เข้าชม เดือนนี้ 11,272
เข้าชม เดือนก่อน 15,441
เข้าชม ปีนี้ 65,872
เข้าชม ปีก่อน 139,237