เทศบาลตำบลสันป่าตอง ได้จัดโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันที่ 24 เม.ย. 2567 , อ่าน 423 ครั้ง

กองการศึกษา เทศบาลตำบลสันป่าตอง ได้จัดโครงการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
ในวันที่ 24 เมษายน 2567 ณ อาคาร 25 ปี เทศบาลตำบลสันป่าตอง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีงาม
และเพื่อแสดงถึงความเคารพนบน้อมต่อผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุที่เคารพนับถือ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญู กตเวที ของผู้น้อย
และขอขมาลาโทษตามประเพณีท้องถิ่นล้านนา
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 169
เข้าชม เมื่อวาน 487
เข้าชม เดือนนี้ 11,272
เข้าชม เดือนก่อน 15,441
เข้าชม ปีนี้ 65,872
เข้าชม ปีก่อน 139,237