เทศบาลตำบลสันป่าตอง ได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง กิจกรรมครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันที่ 29 มี.ค. 2567 , อ่าน 55 ครั้ง

กองการศึกษา เทศบาลตำบลสันป่าตอง ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง
(กิจกรรมธรรมะกับการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  กิจกรรมครั้งที่ 5  
ในวันศุกร์ ที่ 29 มีนาคม 2567 ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด  อำเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย ทำให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย
มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติไปในทิศทางที่ดีขึ้น มีความสนุกสนาน ลดปัญหาด้านสุขภาพ พร้อมทั้งสามารถดำรงตนอย่างมีคุณค่า
ในชุมชนและสังคมได้อย่างมีความสุข
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 1
เข้าชม เมื่อวาน 449
เข้าชม เดือนนี้ 6,822
เข้าชม เดือนก่อน 13,306
เข้าชม ปีนี้ 45,981
เข้าชม ปีก่อน 139,237