โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี ประจำปี 2567
วันที่ 14 มี.ค. 2567 , อ่าน 65 ครั้ง
วันที่ 14  สิงหาคม 2567  เวลา  08.30 น. ณ เทศบาลตำบลสันป่าตอง นายเกษม  ถาพินิจ นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสตรี ประจำปี 2567 โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และตัวแทนกลุ่มสตรีทั้ง 9 ชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพสตรีของเทศบาล ให้มีความรู้ในเรื่องมารยาททางสังคม บทบาทของสตรีในด้านความเป็นผู้นำ และการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นให้สตรีมีความเข้มแข็ง เป็นฐานพลังในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและสังคม 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 440
เข้าชม เมื่อวาน 420
เข้าชม เดือนนี้ 6,373
เข้าชม เดือนก่อน 13,306
เข้าชม ปีนี้ 45,532
เข้าชม ปีก่อน 139,237