เทศบาลตำบลสันป่าตอง ได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง (ครั้งที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
วันที่ 26 ม.ค. 2567 , อ่าน 340 ครั้ง

กองการศึกษา เทศบาลตำบลสันป่าตอง ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ( ครั้งที่ 3 ) หัวข้อเรื่อง  การอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 และวันศุกร์ ที่ 26 มกราคม 2567  ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลสันป่าตองและสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ต.แม่แรม อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้แก่ประชาชนทุกกลุ่มวัย ทำให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติไปในทิศทางที่ดีขึ้น มีความสนุกสนาน ลดปัญหาด้านสุขภาพ  พร้อมทั้งสามารถดำรงตนอย่างมีคุณค่าในชุมชนและสังคมได้อย่างมีความสุข
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 260
เข้าชม เมื่อวาน 366
เข้าชม เดือนนี้ 1,231
เข้าชม เดือนก่อน 12,664
เข้าชม ปีนี้ 27,084
เข้าชม ปีก่อน 139,237