ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจกลุ่มผู้สูงอายุที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ
วันที่ 17 พ.ย. 2566 , อ่าน 47 ครั้ง

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น.  เทศบาลตำบลสันป่าตอง ร่วมกับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่  ลงพื้นที่ตรวจกลุ่มผู้สูงอายุที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 3 ราย ดังนี้ 1. นางสาวเพ็ญ  แสนหลี 2.นายประเวช  คุณา 3. นางประนอม สุต๋า  และจากการลงพื้นที่ มีผู้พิการที่ต้องได้รับการช่วยเหลือเพิ่มเติม 1 ราย คือ นางสาวช่อผกา  พรมงาม บ้านป่าลาน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งต้อม
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 195
เข้าชม เมื่อวาน 389
เข้าชม เดือนนี้ 3,495
เข้าชม เดือนก่อน 15,691
เข้าชม ปีนี้ 131,160
เข้าชม ปีก่อน 79,830