โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเทศบาลตำบลสันป่าตอง ประจำปี ๒๕๖๖
วันที่ 01 ก.ย. 2566 , อ่าน 69 ครั้งวันที่  ๑-๒  กันยายน   ๒๕๖๖  เทศบาลตำบลสันป่าตอง  ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเทศบาลตำบลสันป่าตอง ประจำปี  ๒๕๖๖  โดยมีนายเกษม  ถาพินิจ  นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเข้าร่วม  เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน  เสริมสร้างความ
สามัคคี  รวมทั้งกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ร่วมคิด ร่วมแก้ไขปัญหาในการทำงาน และการทำงานเป็นทีม
 
ณ  เชียงดาว กู๊ดวิว รีสอร์ท  อำเภอเชียงดาว  จังหวัดเชียงใหม่  
  
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 170
เข้าชม เมื่อวาน 627
เข้าชม เดือนนี้ 1,821
เข้าชม เดือนก่อน 17,174
เข้าชม ปีนี้ 96,394
เข้าชม ปีก่อน 79,830