เทศบาลตำบลสันป่าตอง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบการอาหารภายใต้โครงการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ2566
วันที่ 25 ส.ค. 2566 , อ่าน 461 ครั้งวันที่ 25 สิงหาคม 2566  เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันป่าตอง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสันป่าตอง จัดอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบการอาหารภายใต้โครงการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2566 ใน เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภายในเขตเทศบาลฯมีความรู้ความเข้าใจ ตามกฎกระทรวงสุขลักษณะอาหาร พ.ศ.2561 โดยนำความรู้ที่ได้รับการอบรม ไปพัฒนาสถานที่จำหน่ายอาหารเพื่อให้ผู้บริโภค ให้รับความปลอดภัยจากการบริโภคอาหาร โดยอาหารมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสุขภาพที่ดีของประชาชน


 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 372
เข้าชม เมื่อวาน 396
เข้าชม เดือนนี้ 8,358
เข้าชม เดือนก่อน 15,025
เข้าชม ปีนี้ 77,983
เข้าชม ปีก่อน 139,237