การประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖
วันที่ 14 ก.ค. 2566 , อ่าน 132 ครั้ง

 
วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันป่าตอง ​นางรพีพรรณ  สุริยานรากร  
ประธานสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง เปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลสันป่าตอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖

โดยมีนายเกษม ถาพินิจ นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัด
ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าฝ่าย เจ้าหน้าที่เทศบาล 
กำนัน เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาญัตติ​และเรื่องอื่นๆ 
 
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 408
เข้าชม เมื่อวาน 580
เข้าชม เดือนนี้ 16,531
เข้าชม เดือนก่อน 17,314
เข้าชม ปีนี้ 93,930
เข้าชม ปีก่อน 79,830