ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ งานพัฒนาชุมชน จัดประชุมประชาคมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาชุมชนและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 2 หมู่ บ้าน 1. บ้านหลังตลาด หมู่ 10 ณ ศาลาอเนกประสงค์หลังตลาด 2. บ้านช่างกระ
วันที่ 09 มิ.ย. 2566 , อ่าน 133 ครั้ง

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 334
เข้าชม เมื่อวาน 682
เข้าชม เดือนนี้ 1,194
เข้าชม เดือนก่อน 17,174
เข้าชม ปีนี้ 95,767
เข้าชม ปีก่อน 79,830