ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการลดขั้นตอนในการแจ้งซ่อม/ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ
วันที่ 03 พ.ค. 2566 , อ่าน 340 ครั้ง


วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. เทศบาลตำบลสันป่าตอง ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการลดขั้นตอนในการแจ้งซ่อม/ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดหมายเสาไฟฟ้า ภายในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง นำโดย นายเกษม  ถาพินิจ นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง, รองนายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง, รองปลัดเทศบาล, หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล, ผู้อำนวยการกองช่าง และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วย ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชน, สมาชิกสภาเทศบาล, อาสาสมัครสาธารณสุข, ผู้แทนชุมชน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งต้อม และเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันป่าตอง
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 292
เข้าชม เมื่อวาน 366
เข้าชม เดือนนี้ 1,231
เข้าชม เดือนก่อน 12,664
เข้าชม ปีนี้ 27,084
เข้าชม ปีก่อน 139,237