โครงการ " จัดงานวันเทศบาล ประจำปี 2566 "
วันที่ 24 เม.ย. 2566 , อ่าน 474 ครั้งวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖   เทศบาลตำบลสันป่าตองได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาลขึ้น  ภายใต้โครงการจัดงานวันเทศบาล  ประจำปี  ๒๕๖๖  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลสันป่าตอง  โดยมีนายเกษม  ถาพินิจ นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างรวมถึงแขกผู้มีเกียรติร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  โดยการจัดโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นในการทำงานบริการแก่ประชาชน  เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่  ประชาชน  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลตำบลสันป่าตอง และเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  โดยมีกิจกรรมดังนี้
๑. ในช่วงเช้าเริ่มตั้งแต่เวลา  ๐๗.๓๐ น. ประกอบพิธีสักการะศาลพระภูมิ เจ้าที่  พิธีทำบุญอาคารสำนักงาน 
๒. นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง  ได้เป็นผู้นำอ่านสารวันเทศบาลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (พลเอกอนุพงษ์  เผ่าจินดา)  พร้อมทั้งได้กล่าวให้โอวาทแก่ข้าราชการ พนักงาน ตลอดจนบุคลากรในหน่วยงานเพื่อสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม การให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมและเสมอภาค การปฏิบัติราชการด้วยความสุจริตโปร่งใส 
๓. พิธีมอบเกียรติบัตรแก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างผู้สมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติในการทำคุณประโยชน์แก่ราชการ  จำนวน  ๖ ท่าน  และมอบโล่รางวัลแห่งความมุ่งมั่นและพากเพียร แก่ลูกจ้างประจำที่จะเกษียนอายุราชการในปี ๒๕๖๖  จำนวน  ๒  ท่าน   ทั้งนี้ ยังได้มอบมอบเกียรติบัตรยกย่องและเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์แก่ทางราชการ ให้แก่  นางอารีย์  เมธาวิสัย และ นายอนุพงษ์  สิงห์ทอง  ซึ่งได้ให้ความร่วมมือ  สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม และได้มอบของเทศบาลมาโดยตลอด
๔. ในช่วงบ่ายได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรมแข่งขันกีฬา เปตอง  ฟุตบอลและกีฬาพื้นบ้าน เพื่อสร้างความสามัคคีของบุคลากรภายในหน่วยงาน 

 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 373
เข้าชม เมื่อวาน 396
เข้าชม เดือนนี้ 8,358
เข้าชม เดือนก่อน 15,025
เข้าชม ปีนี้ 77,983
เข้าชม ปีก่อน 139,237