โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 วันที่ 25 เมษายน 2566
วันที่ 25 เม.ย. 2566 , อ่าน 178 ครั้ง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสันป่าตอง
ได้ออกให้บริการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566 จำนวน 2 ชุมชน ดังนี้
เวลา 09.00 - 12.00 น. ชุมชนบ้านไร่ ณ ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านไร่
เวลา 13.30 - 16.30 น. ชุมชนป่าลาน ณ ลานวัดป่าลาน
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 195
เข้าชม เมื่อวาน 389
เข้าชม เดือนนี้ 3,495
เข้าชม เดือนก่อน 15,691
เข้าชม ปีนี้ 131,160
เข้าชม ปีก่อน 79,830