เทศบาลตำบลสันป่าตองได้ร่วมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ ๒๕๖๖
วันที่ 16 ก.พ. 2566 , อ่าน 34 ครั้ง
วันที่  ๑๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๖ เวลา  ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสันป่าตอง  โดยมีนายเกษม  ถาพินิจ  นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง
เป็นประธานได้ร่วมประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ ๒๕๖๖ เพื่อใช้เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลตำบลสันป่าตอง เพื่อพิราจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ ๒๕๖๖ 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 113
เข้าชม เมื่อวาน 436
เข้าชม เดือนนี้ 6,974
เข้าชม เดือนก่อน 6,974
เข้าชม ปีนี้ 21,301
เข้าชม ปีก่อน 79,830