โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๖๕
วันที่ 22 ก.ย. 2565 , อ่าน 31 ครั้ง

วันที่  ๒๒  กันยายน  ๒๕๖๕  เวลา  ๑๔.๐๐ น. นายเกษม  ถาพินิจ  นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางไปมอบบ้านให้กับผู้สูงอายุ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย พ.ศ.๒๕๖๕  จำนวน  2  หลัง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมกิจการผู้สูงอายุ  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  โดยได้ทำการปรับปรุงบ้านนายแดง  หน่อแก้ว  ชุมชนบ้านหย่อนสามัคคี บ้านเลขที่ ๔๙๘/๓  หมู่ที่ ๑  ตำบลยุหว่าอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านนางแก้ว  บุญมา  ชุมชนบ้านไร่ บ้านเลขที่ ๒๑๙ หมู่ที่ ๕ ต.ทุ่งต้อม  อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 93
เข้าชม เมื่อวาน 136
เข้าชม เดือนนี้ 402
เข้าชม เดือนก่อน 7,128
เข้าชม ปีนี้ 62,757
เข้าชม ปีก่อน 46,325
เข้าสู่ระบบ