เทศบาลตำบลสันป่าตอง เข้ารับการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA. ประจำปี 2565
วันที่ 16 มิ.ย. 2565 , อ่าน 25 ครั้ง

วันที่  16  มิถุนายน  2565  เวลา  13.00 น.  เทศบาลตำบลสันป่าตอง  นำโดยนางวรัญญา  แสนทอน  รองปลัดเทศบาลตำบลสันป่าตอง  นำเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2565  แต่ละด้าน ประกอบด้วย  1.ด้านการบริหารจัดการ  2. ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 3. ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง 4. ด้านการบริการสาธารณะ และ 5. ด้านธรรมาภิบาล  เข้ารับการตรวจประเมินฯ  ณ  ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านกลาง  อำเภอสันป่าตอง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 126
เข้าชม เมื่อวาน 459
เข้าชม เดือนนี้ 741
เข้าชม เดือนก่อน 4,699
เข้าชม ปีนี้ 44,191
เข้าชม ปีก่อน 46,325
เข้าสู่ระบบ