เทศบาลตำบลสันป่าตอง ลงพื้นที่ออกสำรวจโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่ 07 มิ.ย. 2565 , อ่าน 85 ครั้ง

นายเกษม  ถาพินิจ นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการกองช่าง 
และเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบลสันป่าตอง ได้ลงพื้นที่ออกสำรวจสถานที่ของแต่ละชุมชนในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตอง
ที่ได้ทำการประชาคมหมู่บ้านเมื่อวันที่  29  พฤษภาคม  2565  เพื่อนำข้อมูลไปประมาณการโครงการและบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีได้ลงพื้นที่ออกสำรวจ  ดังนี้
วันที่ 7 มิถุนายน 2565 
เวลา 09.00 – 11.30 น.  ชุมชนบ้านไร่ และ ชุมชนบ้านพักป่าไม้  และเวลา 13.00 – 15.30 น.  ชุมชนหลังตลาด และ ชุมชนช่างกระดาษ

วันที่ 8 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 – 11.30 น.  ชุมชนต้นผึ้ง – สันคะยอม  และเวลา 13.00 – 15.30 น.  ชุมชนบ้านหย่อนสามัคคี และ ชุมชนหลังอำเภอ

วันที่ 9 มิถุนายน 2565
เวลา 09.00 – 11.30 น.  ชุมชนบ้านป่าลาน  และเวลา 13.00 – 15.00 น.  ชุมชนมะจำโรง – ชุมชนสันป่าตอง
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 2
เข้าชม เมื่อวาน 128
เข้าชม เดือนนี้ 869
เข้าชม เดือนก่อน 4,699
เข้าชม ปีนี้ 44,319
เข้าชม ปีก่อน 46,325
เข้าสู่ระบบ