การประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗)
วันที่ 26 พ.ย. 2564 , อ่าน 60 ครั้ง

 ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. การประชุมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗)
โดยมีนาย เกษม  ถาพินิจ นายกเทศมนตรีตำบลสันป่าตอง คณะผู้บริหารสมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าแต่ละกองงาน สารวัตกำนัน
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนภาคราชการ ได้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้


ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 124
เข้าชม เมื่อวาน 235
เข้าชม เดือนนี้ 5,371
เข้าชม เดือนก่อน 6,595
เข้าชม ปีนี้ 5,371
เข้าชม ปีก่อน 46,325
เข้าสู่ระบบ