การอบรมหมอหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปี 2564 สนับสนุนงบประมาณ โดยเทศบาลตำบลสันป่าตอง
วันที่ 24 พ.ย. 2564 , อ่าน 58 ครั้ง

24 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.30 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมร่วกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในเขตเทศบาลตำบลสันป่าตองทั้ง 10 ชุมชน
​ได้จัดอบรมหมอหมู่บ้าน ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยได้รับเงินสนับสนุนจากงบประมาณของ เทศบาลตำบลสันป่าตอง 
เพื่อทบทวนความรู้ด้านสาธารณสุขเบื่องต้น และเตรียมความพร้อมการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ข่าวสารประชาสัมพันธ์
สถิติการเข้าใช้งาน
เข้าชม วันนี้ 123
เข้าชม เมื่อวาน 235
เข้าชม เดือนนี้ 5,371
เข้าชม เดือนก่อน 6,595
เข้าชม ปีนี้ 5,371
เข้าชม ปีก่อน 46,325
เข้าสู่ระบบ