» ข่าวประชาสัมพันธ์
  » กิจกรรม
  » ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  » พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  » การจัดการองค์ความรู้
  » บทความน่ารู้
  » สถานที่ท่องเที่ยว
  » หนังสือราชการที่สำคัญ
  » จัดซื้อจัดจ้าง
  » แจ้งเรื่องร้องเรียน
  » ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  » ข้อบัญญัติงบประมาณ
  » แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  » แผนพัฒนา 3 ปี
  » แผนพัฒนา 4 ปี
  » แผนพัฒนาท้องถิ่น
  » รายงานประจำปี
  » รายงานการประชุมสภา
  » รายงานการประชุมผู้บริหาร
  » รายงานผลการปฏิบัติงาน
  » รายงานสภาพการคลัง


ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลสันป่าตอง
ข่าวประจำปี

การเลือกตั้งล่วงหน้า ส.ส. จังหวัดเชียงใหม่
08 ก.พ. 2562
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2562 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
07 ก.พ. 2562
รับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสันป่าตอง
04 ก.พ. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนมกราคม 2562
04 ก.พ. 2562
ช่องทางการส่งคำร้องขอรับบริการ เทศบาลตำบลสันป่าตอง ผ่าน QR Code
15 ม.ค. 2562
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคมือถือเก่า ตามโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เฟส 2 "
15 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
09 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
09 ม.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์รายงานรับ - จ่าย ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
08 ม.ค. 2562
ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนธันวาคม 2561
03 ม.ค. 2562

จำนวนทั้งหมด 10 รายการ   ข้อมูลอื่นๆ ของเทศบาล :
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม วิดิโอแนะนำ ศูนย์เด็กเล็ก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บทความน่ารู้ หนังสือราชการที่สำคัญ จัดซื้อจัดจ้าง
แจ้งเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลิงค์เชื่อมโยง ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา 3 ปี แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานประจำปี รายงานการประชุมสภา รายงานการประชุมผู้บริหาร รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานสภาพการคลัง      
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
675 หมู่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355270 โทรสาร 053- 822948 www.sanpatong.go.th
©Copyright©2015.sanpatong.go.th All rights reserved.