» ข่าวประชาสัมพันธ์
  » กิจกรรม
  » ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  » พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  » การจัดการองค์ความรู้
  » บทความน่ารู้
  » สถานที่ท่องเที่ยว
  » หนังสือราชการที่สำคัญ
  » จัดซื้อจัดจ้าง
  » แจ้งเรื่องร้องเรียน
  » ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  » ข้อบัญญัติงบประมาณ
  » แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  » แผนพัฒนา 3 ปี
  » แผนพัฒนา 4 ปี
  » แผนพัฒนาท้องถิ่น
  » รายงานประจำปี
  » รายงานการประชุมสภา
  » รายงานการประชุมผู้บริหาร
  » รายงานผลการปฏิบัติงาน
  » รายงานสภาพการคลัง


ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลสันป่าตอง
ข่าวประจำปี

ประกาศประชาสัมพันธ์ยกเลิกประกาศโครงการปรับปรงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลยุหว่า และโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกร
20 ส.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงจ้างเหมาโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว (ชุมชนช่างกระดาษ) หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งต้อม (ครั้งที่ 2)
07 ส.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้าของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522
06 ส.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนกรกฎาคม 2561
06 ส.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือนกรกฏาคม 2561 ปีงบประมาณ 2561
04 ส.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงจ้างเหมาโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว (ชุมชนช่างกระดาษ) หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งต้อม
26 ก.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรซอยศาลเจ้า (แยกศาลเจ้า-หมอพิชัย) หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า
24 ก.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมะจำโรง ซอย 1/1 หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า
23 ก.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลยุหว่า
23 ก.ค. 2561
เชิญร่วมกิจกรรมโครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"
13 ก.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2561 ปีงบประมาณ 2561
05 ก.ค. 2561
ประชาสัมพันธฺ์รายงานรับ-จ่าย ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
05 ก.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนมิถนายน 2561
04 ก.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงจ้างเหมาโครงการติดตั้งป้ายจราจร (ชุมชนสันป่าตอง) หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง
02 ก.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 3)
29 มิ.ย. 2561
ประชาสันพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
27 มิ.ย. 2561
ประชาสันพันธ์งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
07 มิ.ย. 2561
ประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุดและหมดความจำเป็น
06 มิ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนพฤษภาคม 2561
01 มิ.ย. 2561
ประชาสันพันธ์งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
08 พ.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนเมษายน 2561
02 พ.ค. 2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนสันป่าตองหลวง ซอย 4 (ข้างบ้านนางรจนา) หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า
10 เม.ย. 2561
ประชาสัมพันธฺ์รายงานรับ-จ่าย ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
07 เม.ย. 2561
ประชาสันพันธ์งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
05 เม.ย. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสันป่าตองหลวง ซอย 4 (ข้างบ้านนางรจนา) หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า
04 เม.ย. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านนางเตียมต๋า สุยะ (ชุมชนมะจำโรง) หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า
30 มี.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังข้างฌาปนสถานป่าลาน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งต้อม
30 มี.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนมีนาคม 2561
30 มี.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไตรมาสที่ 2
30 มี.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาสที่ ที่ 3 ปีงบประมาณ 2561
28 มี.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านนางเตียมต๋า สุยะ (ชุมชนมะจำโรง) หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า
22 มี.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง ข้างฌาปนสถานป่าลาน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งต้อม (ครั้งที่ 2)
22 มี.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างถนน คสล. มะจำโรง ซอย 1/1 ข้างบ้านนายประสงค์ เลียวหิรัญ ชุมชนมะจำโรง หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า
13 มี.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง ข้างฌาปนสถานป่าลาน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งต้อม
13 มี.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์โครงการจ้างเหมาก่อสร้างเทคอนกรีตถนน ซอย 1 ข้างโรงครัว (ชุมชนบ้านไร่) หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งต้อม
13 มี.ค. 2561
ประชาสันพันธ์งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
12 มี.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561
05 มี.ค. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลาน คสล. บริเวณหน้าอาคารสาธารณสุข เทศบาลตำบลสันป่าตอง
28 ก.พ. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ คสล. ซอยข้างสวนอ.นิคม-ซอยบ้านเจริญยนต์ หมู่ที่ 1 ต.ยุหว่า
28 ก.พ. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยสันป่าตอง-แม่วาง ซอย 1 (ข้างบ้านนางอุสา) หมู่ที่ 1 ต.ยุหว่า
28 ก.พ. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าตอง เรื่อง ประกาศใช้แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 4 ปี ( พ.ศ.๒๕๖1-๒๕๖๔)
27 ก.พ. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างลาน คสล. บริเวณหน้าอาคารสาธารณสุข เทศบาลตำบลสันป่าตอง หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า
23 ก.พ. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ คสล. ซอยข้างสวน อ.นิคม-ซ.บ้านเจริญยนต์ หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า
23 ก.พ. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยสันป่าตอง-แม่วาง ซอย 1 (ข้างบ้านนางอุสา) หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า
23 ก.พ. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แยกโกยอน-แยกธนาคารออมสิน หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า
22 ก.พ. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ตกลงจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แยกโกยอน-แยกธนาคารออมสิน หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า
19 ก.พ. 2561
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2561 ปีงบประมาณ 2561
06 ก.พ. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำเดือนมกราคม 2561
01 ก.พ. 2561
เรื่อง รับสมัครเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสันป่าตอง
22 ม.ค. 2561
ประชาสัมพันธฺ์รายงานรับ-จ่าย ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
13 ม.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2560 ปีงบประมาณ 2561
12 ม.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์กำหนดการยื่นแบบแจ้งรายการเพื่อชำระภาษีบำรุงท้องที่ (ภ.บ.ท.๕)
09 ม.ค. 2561
ประกาศเทศบาลตำบลสันป่าตอง เรื่องการเสียภาษีป้าย , ภาษีบำรุงท้องที่ , ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี ๒๕๖๑
09 ม.ค. 2561

จำนวนทั้งหมด 53 รายการ   ข้อมูลอื่นๆ ของเทศบาล :
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม วิดิโอแนะนำ ศูนย์เด็กเล็ก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บทความน่ารู้ หนังสือราชการที่สำคัญ จัดซื้อจัดจ้าง
แจ้งเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลิงค์เชื่อมโยง ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา 3 ปี แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานประจำปี รายงานการประชุมสภา รายงานการประชุมผู้บริหาร รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานสภาพการคลัง      
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
675 หมู่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355270 โทรสาร 053- 822948 www.sanpatong.go.th
©Copyright©2015.sanpatong.go.th All rights reserved.