» ข่าวประชาสัมพันธ์
  » กิจกรรม
  » ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  » พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  » การจัดการองค์ความรู้
  » บทความน่ารู้
  » สถานที่ท่องเที่ยว
  » หนังสือราชการที่สำคัญ
  » จัดซื้อจัดจ้าง
  » แจ้งเรื่องร้องเรียน
  » ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  » ข้อบัญญัติงบประมาณ
  » แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  » แผนพัฒนา 3 ปี
  » แผนพัฒนา 4 ปี
  » แผนพัฒนาท้องถิ่น
  » รายงานประจำปี
  » รายงานการประชุมสภา
  » รายงานการประชุมผู้บริหาร
  » รายงานผลการปฏิบัติงาน
  » รายงานสภาพการคลัง


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลสันป่าตอง
จัดซื้อจัดจ้างประจำปี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะ เดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [09 พ.ย. 2561 ]
 
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะ ระหว่างเดือนธันวาคม 2561 ถึงเดือนกันยายน 2562 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [24 ต.ค. 2561 ]
 
ประกาศยกเลิกประกาศโครงการปรับปรงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลยุหว่า และโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมะจำโรง ซอย 1/1 หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [20 ส.ค. 2561 ]
 
ประกาศตกลงจ้างเหมาโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว (ชุมชนช่างกระดาษ) หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งต้อม (ครั้งที่ 2) [07 ส.ค. 2561 ]
 
ประกาศตกลงจ้างเหมาโครงการติดตั้งหอกระจายข่าว (ชุมชนช่างกระดาษ) หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งต้อม [26 ก.ค. 2561 ]
 
ประกาศตกลงจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรซอยศาลเจ้า (แยกศาลเจ้า-หมอพิชัย) หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า [24 ก.ค. 2561 ]
 
ประกาศตกลงจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนมะจำโรง ซอย 1/1 หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า [23 ก.ค. 2561 ]
 
ประกาศตกลงจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านกลาง หมู่ที่ 2 ตำบลยุหว่า [23 ก.ค. 2561 ]
 
ประกาศตกลงจ้างเหมาโครงการติดตั้งป้ายจราจร (ชุมชนสันป่าตอง) หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง [02 ก.ค. 2561 ]
 
ประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์เก่าชำรุดและหมดความจำเป็น [06 มิ.ย. 2561 ]
 
ประกาศการกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ของเทศบาลตำบลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ [05 มิ.ย. 2561 ]
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนสันป่าตองหลวง ซอย 4 (ข้างบ้านนางรจนา) หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า [10 เม.ย. 2561 ]
 
ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสันป่าตองหลวง ซอย 4 (ข้างบ้านนางรจนา) หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า [04 เม.ย. 2561 ]
 
ประกาศโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านนางเตียมต๋า สุยะ (ชุมชนมะจำโรง) หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า [22 มี.ค. 2561 ]
 
ประกาศโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง ข้างฌาปนสถานป่าลาน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งต้อม (ครั้งที่ 2) [22 มี.ค. 2561 ]
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเทคอนกรีตถนน ซอย 1 ข้างโรงครัว (ชุมชนบ้านไร่) หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งต้อม [16 มี.ค. 2561 ]
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. มะจำโรง ซอย 1/1 หน้าบ้านนายประสงค์ เลียวหิรัญ (ชุมชนมะจำโรง) หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า [16 มี.ค. 2561 ]
 
ประกาศโครงการก่อสร้างถนน คสล. มะจำโรง ซอย 1/1 ข้างบ้านนายประสงค์ เลียวหิรัญ ชุมชนมะจำโรง หมู่ที่ 14 ตำบลยุหว่า [13 มี.ค. 2561 ]
 
ประกาศโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนดินลูกรัง ข้างฌาปนสถานป่าลาน หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งต้อม [13 มี.ค. 2561 ]
 
ประกาศโครงการจ้างเหมาก่อสร้างเทคอนกรีตถนน ซอย 1 ข้างโรงครัว (ชุมชนบ้านไร่) หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งต้อม [13 มี.ค. 2561 ]
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลาน คสล. บริเวณหน้าอาคารสาธารณสุข เทศบาลตำบลสันป่าตอง [28 ก.พ. 2561 ]
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ คสล. ซอยข้างสวนอ.นิคม-ซอยบ้านเจริญยนต์ หมู่ที่ 1 ต.ยุหว่า [28 ก.พ. 2561 ]
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. ซอยสันป่าตอง-แม่วาง ซอย 1 (ข้างบ้านนางอุสา) หมู่ที่ 1 ต.ยุหว่า [28 ก.พ. 2561 ]
 
ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างลาน คสล. บริเวณหน้าอาคารสาธารณสุข เทศบาลตำบลสันป่าตอง หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า [23 ก.พ. 2561 ]
 
ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนและรางระบายน้ำ คสล. ซอยข้างสวน อ.นิคม-ซ.บ้านเจริญยนต์ หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า [23 ก.พ. 2561 ]
 
ประกาศตกลงราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอยสันป่าตอง-แม่วาง ซอย 1 (ข้างบ้านนางอุสา) หมู่ที่ 1 ตำบลยุหว่า [23 ก.พ. 2561 ]
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แยกโกยอน-แยกธนาคารออมสิน หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า [22 ก.พ. 2561 ]
 
ประกาศตกลงจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แยกโกยอน-แยกธนาคารออมสิน หมู่ที่ 10 ตำบลยุหว่า [19 ก.พ. 2561 ]
 

จำนวนทั้งหมด 28 รายการ   ข้อมูลอื่นๆ ของเทศบาล :
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม วิดิโอแนะนำ ศูนย์เด็กเล็ก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บทความน่ารู้ หนังสือราชการที่สำคัญ จัดซื้อจัดจ้าง
แจ้งเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลิงค์เชื่อมโยง ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา 3 ปี แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานประจำปี รายงานการประชุมสภา รายงานการประชุมผู้บริหาร รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานสภาพการคลัง      
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
675 หมู่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355270 โทรสาร 053- 822948 www.sanpatong.go.th
©Copyright©2015.sanpatong.go.th All rights reserved.