» ข่าวประชาสัมพันธ์
  » กิจกรรม
  » ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  » พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  » การจัดการองค์ความรู้
  » บทความน่ารู้
  » สถานที่ท่องเที่ยว
  » หนังสือราชการที่สำคัญ
  » จัดซื้อจัดจ้าง
  » แจ้งเรื่องร้องเรียน
  » ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  » ข้อบัญญัติงบประมาณ
  » แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  » แผนพัฒนา 3 ปี
  » แผนพัฒนา 4 ปี
  » แผนพัฒนาท้องถิ่น
  » รายงานประจำปี
  » รายงานการประชุมสภา
  » รายงานการประชุมผู้บริหาร
  » รายงานผลการปฏิบัติงาน
  » รายงานสภาพการคลัง


บทความน่ารู้ เทศบาลตำบลสันป่าตอง

13 สถานที่ ห้ามจอดจักรยาน
02 พ.ย. 2558

13 สถานที่ ห้ามจอดจักรยาน thaihealth
แฟ้มภาพ
ผู้ที่ใช้จักรยานต้องมีความรู้ในสิ่งที่สำคัญมากๆ อีกอย่างหนึ่ง คือ สถานที่ห้ามจอดจักรยาน เพื่อหลีกเลี่ยงและเป็นการให้ความร่วมมือทางกฎหมาย ซึ่งระบุไว้ทั้งหมดมี 13 ดังนี้
1. บนทางเท้า
2. บนสะพานหรืออุโมงค์
3. ตรงทางร่วมทางแยก หรือ ระยะ 10 เมตร จากทางร่วมทางแยก
4. ตรงทางข้าม หรือ ระยะ 3 เมตร จากทางข้าม
5. ตรงที่มีเครื่องหมายจราจรห้ามจอดรถ
6. ในระยะ 3 เมตรจากท่อดับเพลิง
7. ในระยะ 10 เมตร จากที่ตั้งสัญญาณจราจร
8. ในระยะ 15 เมตร จากทางรถไฟผ่าน
9. ห้ามจอดซ้อนกับรถคันอื่นที่จอดอยู่แล้ว
10. ตรงปากทางเข้าออกอาคารหรือทางเดินรถในระยะ 5 เมตร จากปากซอย
11. ในคับขัน
12. ในระยะ 15 เมตร ก่อนถึงเครื่องหมายหยุดรถประจำทาง และเลยเครื่องหมายไปอีก 3 เมตร และระยะ 3 เมตร จากตู้ไปรษณีย์
13. ในลักษณะกีดขวางทางจราจร
บนถนนที่มีหลายช่องทางจราจรผู้ใช้จักรยานควรอยู่ช่องซ้ายตลอดเวลา ยกเว้นกรณีจำเป็นที่ไม่สามารถใช้ช่องทางซ้ายได้
(จากมาตรา 18 พรบ.จราจรทางบก พ.ศ.2522)


ที่มา : คู่มือ เรื่องจักรยาน ที่ต้องรู้ ของ bike for MOM ปั่นเพื่อแม่   ข้อมูลอื่นๆ ของเทศบาล :
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม วิดิโอแนะนำ ศูนย์เด็กเล็ก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บทความน่ารู้ หนังสือราชการที่สำคัญ จัดซื้อจัดจ้าง
แจ้งเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลิงค์เชื่อมโยง ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา 3 ปี แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานประจำปี รายงานการประชุมสภา รายงานการประชุมผู้บริหาร รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานสภาพการคลัง      
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
675 หมู่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355270,053-312076 โทรสาร 053-311949
www.sanpatong.go.th
©Copyright©2015.sanpatong.go.th All rights reserved.