» ข่าวประชาสัมพันธ์
  » กิจกรรม
  » ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
  » พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
  » การจัดการองค์ความรู้
  » บทความน่ารู้
  » สถานที่ท่องเที่ยว
  » หนังสือราชการที่สำคัญ
  » จัดซื้อจัดจ้าง
  » แจ้งเรื่องร้องเรียน
  » ผลิตภัณฑ์ชุมชน
  » ข้อบัญญัติงบประมาณ
  » แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
  » แผนพัฒนา 3 ปี
  » แผนพัฒนา 4 ปี
  » แผนพัฒนาท้องถิ่น
  » รายงานประจำปี
  » รายงานการประชุมสภา
  » รายงานการประชุมผู้บริหาร
  » รายงานผลการปฏิบัติงาน
  » รายงานสภาพการคลัง


กิจกรรม เทศบาลตำบลสันป่าตอง
กิจกรรมประจำปี


องค์การบริหารส่วนตำบลปลายกลัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศึกษาดูงานการพัฒนาชุมชนและการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนของเทศบาลตำบลสันป่าตอง

โรงพยาบาลสันป่าตอง ได้จัดกิจกรรมอบรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" โดยให้ความรู้เรื่อง การสอนและฝึกปฏิบัติฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานสำหรับหน่วยงานขอ

ประชุมคณะกรรมการประปาช่างกระดาษ

การคัดเลือกประธานกรรมการผู้สูงอายุชุมชนมะจำโรง

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ มาทัศนศึกษาดูงานกิจการสตรี เทศบาลตำบลสันป่าตอง

โครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

จำนวนทั้งหมด 6 รายการ


   ข้อมูลอื่นๆ ของเทศบาล :
ข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรม วิดิโอแนะนำ ศูนย์เด็กเล็ก
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม บทความน่ารู้ หนังสือราชการที่สำคัญ จัดซื้อจัดจ้าง
แจ้งเรื่องร้องเรียน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ลิงค์เชื่อมโยง ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา 3 ปี แผนพัฒนาบุคลากร แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานประจำปี รายงานการประชุมสภา รายงานการประชุมผู้บริหาร รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานสภาพการคลัง      
เทศบาลตำบลสันป่าตอง
675 หมู่ 1 ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355270 โทรสาร 053- 822948 www.sanpatong.go.th
©Copyright©2015.sanpatong.go.th All rights reserved.